Hund

Vid första besöket berättar hundägaren om sökorsak och problem som hunden har. Det
innefattar tex: när problemet uppstod, tidigare hältor och skador, dagliga aktiviteter osv.

Sedan görs en rörelseanalys och en statisk analys för att undersöka så hunden har,
ett för rasen, normalt rörelse- och hållningmönster. Avvikelser från dessa kan ge
indikationer på dysfunktioner och smärta.

Hundens muskler och leder undersöks noga för att hitta eventuella
rörelseinskränkningar och obalanser som skapar besvären

Vid behandlingen återställer kiropraktorn med varsamma handgrepp ledernas och
musklernas normala rörelse.

Behandlingen kan göras med hunden både stående och liggande men många gånger
görs den med fördel liggande då hunden oftast kan slappna av bättre.
Besöket avslutas med att vi går igenom lämpliga övningar för din hund, allt för att skapa
bestående förbättring av din hunds hälsa.