Häst

Besöket inleds med att hästägaren får berätta om sökorsaken och andra
eventuella besvär hästen har. Även annat som kan ha betydelse som
exempelvis tidigare skador och hältor, mängd och typ av aktivitet och
eventuell tidigare behandling.

I undersökningen tittar terapeuten på hästen både i rörelse och
stillastående. Det man undersöker är om hästen kan röra sig med
en jämn rörelse?, är det symmetriskt? Relation fram- och bakben,
viktfördelning, mm

Hästens muskler och leder undersöks noga för att hitta eventuella rörelseinskränkningar och obalanser som skapar besvären

Vid behandlingen återställer terapeuten med varsamma handgrepp ledernas och musklernas normala rörelse.

Hemråd som tex stretchövningar och lättare massage.